Výběr

Katalog

Pro chromatografii

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

Aerosil®
hydrofilního typu
pyrogenní kyselina křemičitá
BENTONIT
Nosič pro chromatografii
terc-BUTYLMETHYLETHER  Akční cena
MTBE, tBME, 2-methyl-2-methoxypropan
C5H12O
CELITE® 503
Pomůcka k filtraci či náplň pro sloupcovou chromatografii
CELITE® 512
Pomůcka k filtraci či náplň pro sloupcovou chromatografii
CELITE® 535
Pomůcka k filtraci či náplň pro sloupcovou chromatografii
CELITE® 545
Pomůcka k filtraci či náplň pro sloupcovou chromatografii
CELITE® Hyflo Super Cel®
Pomůcka k filtraci či náplň pro sloupcovou chromatografii
CELITE® Standard Super Cel®
Pomůcka k filtraci či náplň pro sloupcovou chromatografii
CELULÓZA
pro kolonovou chromatografii
L-CYSTIN
3,3´- dithio-bis-(2-aminopropionová kyselina)
C6H12N2O4S2
EGTA
kyselina ethylenglykol-di-(2-aminoethylether)-tetraoctová
C14H24N2O10
meso-ERYTHRITOL
C4H10O4
FLORISIL®
křemičitan hořečnatý
MgO . 3,6SiO2 . 1,53OH
GUANIDIN HYDROCHLORID
hydrochlorid guanidinu
činidlo pro reverzibilní denaturaci a renaturaci proteinů
CH5N3 . HCl
4-CHLORFENOL standard AOX
Pro stanovení AOX (adsorbovatelných organohalogenů)
ISOOKTAN
2,2,4-trimethylpentan, isobutyltrimethylmethan
C8H18
KŘEMELINA
diatomit, křemičitá zemina
pro filtraci organických roztoků
KŘEMEN
oxid křemičitý, mořský písek
s výjimkou silných zásad a kyseliny fluorovodíkové zcela odolný chemikáliím, vhodný pro filtraci
KYSELINA KŘEMIČITÁ
Dle Ramseyho a Pattersona
OXID HLINITÝ 90 chromatografický
Pro sloupcovou chromatografii
POLYAMID
polyamid 6
pro sloupcovou chromatografii, výborný pro čištění rostlinných extraktů
Vata skelná a křemičitá
Pro chromatografické kolony a filtraci