Výběr

Katalog

Soli anorganické

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

AZID SODNÝ
NaN3
BISMUTIČNAN SODNÝ
NaBiO3
m-BORITAN LITHNÝ
Bezvodý
LiBO2
DICHROMAN AMONNÝ
dvojchroman amonný
(NH4)2Cr2O7
DICHROMAN DRASELNÝ
dvojchroman draselný
K2Cr2O7
DICHROMAN SODNÝ DIHYDRÁT
dihydrát dvojchromanu sodného
Na2Cr2O7 · 2 H2O
DIKYANOZLATNAN DRASELNÝ
K[Au(CN)2]
FOSFORNAN SODNÝ MONOHYDRÁT
NaH2PO2 · H2O
HEXAFLUOROKŘEMIČITAN AMONNÝ
(NH4)2SiF6
HEXAFLUOROKŘEMIČITAN HOŘEČNATÝ HEXAHYDRÁT
hexahydrát tetrafluorokřemičitanu hořečnatého
MgSiF6 · 6 H2O
HEXAFLUOROKŘEMIČITAN SODNÝ
Na2SiF6
HEXAKYANOŽELEZITAN DRASELNÝ
červená krevní sůl, ferrikyanid draselný
K3[Fe(CN)6]
HEXAKYANOŽELEZNATAN DRASELNÝ TRIHYDRÁT
žlutá krevní sůl, ferrokyanid draselný
K4[Fe(CN)6] · 3 H2O
HYDROXYLAMIN HYDROCHLORID
hydrochlorid hydroxylaminu
NH2OH · HCl
CHROMAN BARNATÝ
BaCrO4
CHROMAN DRASELNÝ
K2CrO4
CHROMAN SODNÝ
tetrahydrát chromanu sodného
Na2CrO4 · 4 H2O
KARBID HLINITÝ
Al4C3
KARBID VÁPENATÝ
karbid vápníku, technický
CaC2
KŘEMIČITAN DRASELNÝ
vodní sklo
KŘEMIČITAN SODNÝ
vodní sklo
m-KŘEMIČITAN SODNÝ PENTAHYDRÁT
pentahydrát metakřemičitanu sodného
Na2SiO3 · 5 H2O
KYANID DRASELNÝ
KCN
KYANID SODNÝ
NaCN
MANGANISTAN DRASELNÝ
KMnO4
MASTEK PRÁŠKOVÝ
talkum, talek, magnesiumsilikát
MOLYBDENAN AMONNÝ
(NH4)2MoO4
MOLYBDENAN AMONNÝ TETRAHYDRÁT
tetrahydrát heptamolybdenanu hexaamonného
(NH4)6Mo7O24 · 4 H2O
MOLYBDENAN SODNÝ DIHYDRÁT
Na2MoO4 · 2 H2O
MOLYBDENAN ZINEČNATÝ
ZnMoO4
NITROPRUSSID SODNÝ DIHYDRÁT
diydrát pentakyanido-nitrosylželezitanu sodného
Na2[Fe(CN)5NO] · 2 H2O
PEROXOBORITAN SODNÝ TETRAHYDRÁT
perboritan sodný
NaBO3 . 4H2O
POLYWOLFRAMAN SODNÝ MONOHYDRÁT
metawolframan sodný
3 Na2WO4 · 9 WO3 · H2O
POLYWOLFRAMAN SODNÝ roztok
Těžká kapalina pro separaci minerálů
SILICASOL
Koloidní roztok kyseliny křemičité
SULFID DRASELNÝ
sirník draselný, polysulfid draselný
Směs obsahující sulfid, polysulfid a thiosíran draselný.
K2Sx
SULFID SODNÝ HYDRÁT
sirník sodný
Na2S · x H2O
SULFID STŘÍBRNÝ
Ag2S
SULFID ŽELEZNATÝ
sirník železnatý, kousky
FeS
TETRABORITAN AMONNÝ TETRAHYDRÁT
tetrahydrát tetraboritanu amonného
(NH4)2B4O7 · 4 H2O
TETRABORITAN DRASELNÝ TETRAHYDRÁT
tetrahydrát tetraboritanu draselného
K2B4O7 · 4 H2O
TETRABORITAN LITHNÝ
Li2B4O7
TETRABORITAN SODNÝ
Bezvodý
Na2B4O7
TETRABORITAN SODNÝ DEKAHYDRÁT
borax, dekahydrát tetraboritanu sodného
Na2B4O7 · 10 H2O
TETRAHYDRIDOBORITAN SODNÝ
borohydrid sodný
Na[BH4]
TETRACHLOROZLATITAN DRASELNÝ
KAuCl4
TETRATHIOKYANATO-DIAMMINCHROMITAN AMONNÝ MONOHYDRÁT
Reineckova sůl
NH4[Cr(SCN)4(NH3)2] · H2O
TETRATHIOMOLYBDENAN AMONNÝ
(NH4)2MoS4
TETRATHIOWOLFRAMAN AMONNÝ
(NH4)2WS4
THIOKYANATAN AMONNÝ
rhodanid amonný
NH4SCN
THIOKYANATAN DRASELNÝ
rhodanid draselný
KSCN
THIOKYANATAN RTUŤNATÝ
rhodanid rtuťnatý
Hg(SCN)2
THIOKYANATAN SODNÝ
rhodanid sodný
NaSCN
m-VANADIČNAN AMONNÝ
metavanadičnan amonný
NH4VO3
o-VANADIČNAN SODNÝ
orthovanadičnan sodný
Na3VO4
m-WOLFRAMAN AMONNÝ HYDRÁT
min 90 % WO3
(NH4)6H2W12O40 · x H2O
WOLFRAMAN SODNÝ DIHYDRÁT
Na2WO4 · 2 H2O