Výběr

Katalog

Soli anorganické

Upozornění: U objednávek chemikálií je nezbytné k prvnímu odběru připojit kopii živnostenského listu, popř. výpisu z obchodního rejstříku. U chemických látek, které jsou konkrétně řešeny českou legislativou, požadujeme též doklad o oprávnění k zacházení s těmito látkami. Soukromým osobám chemikálie nedodáváme.

AZID SODNÝ  Akční cena
NaN3
BISMUTIČNAN SODNÝ
NaBiO3
m-BORITAN LITHNÝ
bezvodý
LiBO2
DICHROMAN AMONNÝ
dvojchroman amonný
(NH4)2Cr2O7
DICHROMAN DRASELNÝ
dvojchroman draselný
K2Cr2O7
DICHROMAN SODNÝ DIHYDRÁT
dihydrát dvojchromanu sodného
Na2Cr2O7 . 2H2O
DIKYANOZLATNAN DRASELNÝ
K[Au(CN)2]
FOSFORNAN SODNÝ MONOHYDRÁT
NaH2PO2 . H2O
HEXAFLUOROKŘEMIČITAN AMONNÝ
(NH4)2SiF6
HEXAFLUOROKŘEMIČITAN SODNÝ
Na2SiF6
HEXAFLUOROTITANIČITAN AMONNÝ
(NH4)2TiF6
HEXAKYANOŽELEZITAN DRASELNÝ
červená krevní sůl, ferrikyanid draselný
K3[Fe(CN)6]
HEXAKYANOŽELEZNATAN DRASELNÝ TRIHYDRÁT
žlutá krevní sůl, ferrokyanid draselný
K4[Fe(CN)6] . 3H2O
HYDROXYLAMIN HYDROCHLORID
hydrochlorid hydroxylaminu
NH2OH . HCl
CHROMAN BARNATÝ
BaCrO4
CHROMAN DRASELNÝ
K2CrO4
CHROMAN SODNÝ
tetrahydrát chromanu sodného
Na2CrO4 . 4H2O
KARBID HLINITÝ
Al4C3
KARBID VÁPENATÝ
karbid vápníku, technický
CaC2
KŘEMIČITAN SODNÝ
vodní sklo
m-KŘEMIČITAN SODNÝ PENTAHYDRÁT
pentahydrát metakřemičitanu sodného
Na2SiO3 . 5H2O
MANGANISTAN DRASELNÝ
KMnO4
MASTEK PRÁŠKOVÝ
talkum, talek, magnesiumsilikát
MOLYBDENAN AMONNÝ
(NH4)2MoO4
MOLYBDENAN AMONNÝ TETRAHYDRÁT
tetrahydrát heptamolybdenanu hexaamonného
(NH4)6Mo7O24 . 4H2O
MOLYBDENAN SODNÝ DIHYDRÁT
Na2MoO4 . 2H2O
NITROPRUSSID SODNÝ DIHYDRÁT
diydrát pentakyanido-nitrosylželezitanu sodného
Na2[Fe(CN)5NO] . 2H2O
PEROXOBORITAN SODNÝ TETRAHYDRÁT
perboritan sodný
NaBO3 . 4H2O
POLYWOLFRAMAN SODNÝ MONOHYDRÁT
metawolframan sodný
3Na2WO4 . 9WO3 . H2O
SULFID DRASELNÝ
sirník draselný, polysulfid draselný
Směs obsahující sulfid, polysulfid a thiosíran draselný.
K2S
SULFID SODNÝ HYDRÁT
sirník sodný
Na2S . xH2O
SULFID STŘÍBRNÝ
Ag2S
SULFID ŽELEZNATÝ
sirník železnatý, kousky
FeS
TETRABORITAN AMONNÝ TETRAHYDRÁT
tetrahydrát tetraboritanu amonného
(NH4)2B4O7 . 4H2O
TETRABORITAN DRASELNÝ TETRAHYDRÁT
tetrahydrát tetraboritanu draselného
K2B4O7 . 4H2O
TETRABORITAN LITHNÝ
Li2B4O7
TETRABORITAN SODNÝ
bezvodý
Na2B4O7
TETRABORITAN SODNÝ DEKAHYDRÁT
borax, dekahydrát tetraboritanu sodného
Na2B4O7 . 10H2O
TETRAHYDRIDOBORITAN SODNÝ
Na[BH4]
TETRACHLOROZLATITAN DRASELNÝ
KAuCl4
TETRATHIOKYANATO-DIAMMINCHROMITAN AMONNÝ MONOHYDRÁT
Reineckova sůl
NH4[Cr(SCN)4(NH3)2] . H2O
TETRATHIOMOLYBDENAN AMONNÝ
(NH4)2MoS4
TETRATHIOWOLFRAMAN AMONNÝ
(NH4)2WS4
THIOKYANATAN AMONNÝ
rhodanid amonný
NH4SCN
THIOKYANATAN DRASELNÝ
rhodanid draselný
KSCN
THIOKYANATAN RTUŤNATÝ
rhodanid rtuťnatý
Hg(SCN)2
THIOKYANATAN SODNÝ
rhodanid sodný
NaSCN
WOLFRAMAN SODNÝ DIHYDRÁT
Na2WO4 . 2H2O
VANADIČNAN AMONNÝ
metavanadičnan amonný
NH4VO3