• Coulometrické stanovení je vhodné pro obsah vody ve vzorku do 0,1 % či pro stanovení drahých materiálu v malých množstvích. Pro běžná stanovení můžete využít volumetrického stanovení.
  • Vývoj jódu probíhá in-situ elektrodovou oxidací jodidu za vývoje vodíku.
  • Měřící celu lze rozdělit na anodickou a katodickou část diafragmou nebo provádět měření bez diafragmy. Dle toho je třeba zvolit činidla.