Kapalný standard vody pro kalibraci titračního činidla (jednosl. C nebo dvousl. T) ke stanovení vody dle Karla Fishera.

  • Lze využít i pevného standardu ve formě vinanu sodného dihydrátu (kat. č. R.5229.1).