• Volumetrické stanovení je vhodné pro obsah vody ve vzorku 0,1-100%. Pro nižší obsah použijte coulometrického stanovení!
  • Dvousložková varianta rozděluje reakční směs mezi titrační činidlo a rozpouštědlo (oproti jednosložkové variantě čistý methanol - titrační činidlo).
  • Rozdělením reaktantů se prodlužuje jejich stálost a snižuje se potřeba častého stanovení koncentrace činidel.
  • Použití dvousložkových činidel: Přidejte rozpouštědlo S do reakční směsi a titrujte do sucha činidlem T, přidejte vzorek, a titrujte opět do sucha.