• Volumetrické stanovení je vhodné pro obsah vody ve vzorku 0,1-100%. Pro nižší obsah použijte coulometrického stanovení!
  • Obsahují veškeré potřebné složky v jednom roztoku.
  • Jejich vysoká reaktivita vyžaduje stanovení koncentrace před každou analýzou.
  • Aldehydy a ketony poskytují sekundární reakci s methanolem a vyžadují speciální činidla bez methanolu (označené písmenem K).
  • Použití jednosložkových činidel: Přidejte methanol do reakční směsi a titrujte do sucha činidlem C, přidejte vzorek, a titrujte opět do sucha.