Kapkovací test pro stanovení tvrdosti vody v německých stupních dH

K 5 ml vzorku vody se přikapává činidlo až do změny barvy. Každá kapka odpovídá 1 °dH.