Revoluční Ready-to-use kit obsahuje pouze 2 mikrozkumavky a výsledky přináší do 3 minut

  • Izolace nukleových kyselin do 3 minut bez předchozí přípravy vzorků
  • Pouze dvoukroková izolace bez nutnosti použití laboratorních přístrojů
  • Izolovaná DNA/RNA může být přímo aplikovaná na všechny standardní downstreamové aplikace: PCR (End-point, RT-qPCR). sekvenování, NGS a klonování
  • Skladování izolované DNA/RNA při pokojové teplotě