Pro chlazení vzorků citlivých na teplo, jako jsou např. reagencie pro PCR nebo enzymy

  • Krabičky s transparentním víčkem a model s gelem ve víčku
  • Gel ve víčku prodlouží dobu po níž se udrží v karbičce teplota -15 °C až na 5 hod
  • Protiskluzové gumové nožičky
  • Model pro mikrozkumavky 0,2 ml je též vhodný pro PCR destičky