Pro izolaci a kultivaci širokého spektra mikroorganismů a detekci jejich hemolytické reakce

  • Zvláště doporučeno pro potvrzení bakterií Bacillus cereus a Listeria monocytogenes