Pro izolaci a kultivaci širokého spektra mikroorganismů a detekci jejich hemolytické reakce