Buněčné kultivační médium pro výzkum na embryonálních kmenových buňkách a indukovaných pluripotentních kmenových buňkách

 • Celková spotřeba média je až o 50 % nižší v porovnání s běžnými médii, a to díky vysoce kvalitním složkám a optimálnímu poměru živin
 • Vyvinuté pro okamžité použití – bez nutnosti smíchávání přípravků
 • Obsahuje všechny nezbytné složky pro kultivaci kmenových buněk včetně růstového faktoru pro fibroblasty bFGF (80 ng/mL)
 • Bez nutnosti vrstvy podpůrných buněk (tzv. „feeder layers“)
 • Spolehlivé a dobře definované růstové podmínky umožňující přesnou reprodukovatelnost výsledků
 • Zcela bez živočišných složek
 • Doporučený pracovní postup umožňuje naplánovat víkend bez výměny média
 • Při kultivaci buněk ve StemFit® médiu dochází k výrazně nižší produkci laktátu, která je obecně výsledkem hypoxického stresu a může vézt k nežádoucí diferenciaci kmenových buněk
 • Stálý profil genové exprese, i po několika pasážích
 • Přísně kontrolované výrobní podmínky
 • Určeno výhradně pro výzkumné účely