Stabilizovaná metafosforečnanem sodným

CAS: 37267-86-0 Vzorec: (HPO3)n