Sterilní rolerová krátká láhev se stupnicí

  • Láhev se standardním víčkem nebo s víčkem s hydrofobním filtrem
  • Nepyrogenní, necytotoxická, bez DNáz, RNáz a lidské DNA
  • Závit víčka umožňuje rychlé otevření láhve otočením víčka o 2/3 otáčky
  • Číslo šarže a datum expirace na každé láhvi