Barvivo pro identifikaci a vizualizaci buněk hub při mikrobiologických testech

  • Roztok je určen k vizualizaci buněk hub ve vysušených, teplem zafixovaných nátěrech různorodého buněčného materiálu
  • Barví buňky hub modře