dodecylsíran lithný, laurylsíran lithný
Aniontový detergent

CAS: 2044-56-6 Vzorec: C12H25OSO3Li

  • Pro specialní aplikace v molekulární biologii a pro uvolňování peptidů z proteinových komplexů
  • V porovnání s SDS má LDS větší rozpustnost a za určitých podmínek jej může nahradit v PAGE