Laboratorní lednice s průhlednými dveřmi

  • Vnější digitální ukazatel teploty
  • Možnost uzamčení dvířek na klíč
  • Dvířka lednice jsou opatřena izolačním sklem
  • Možnost změnit stranu závěsů 
  • Vnitřní osvětlení chladící části je zajištěno samostatně spínaným LED osvětlením
  • Optická a akustická signalizace v případě poruchy a alarm po přerušení dodávky el. energie
  • Typickými skladovanými produkty jsou výzkumné vzorky, činidla, laboratorní inventář
  • Není vhodné v lednici skladovat chemicky nestabilní látky, krev, plazmu nebo jiné tělesné tekutiny pro účely infuze
  • Spotřebič vyhovuje příslušným bezpečnostním předpisům a směrnicím EU 2006/42/ES, 2014/30/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU