Analogová laboratorní míchačka s vysokým topným výkonem s ploténkou s keramickým povrchem

  • Jednoduché nastavení otáček a teploty na stupnicích s hodnotami v otáčkách za minutu a stupních Celsia
  • Plynulý náběh otáček, konstantní otáčky i při změně viskozity roztoku, vysoký topný výkon pro rychlý ohřev
  • Automatické vypnutí topení při překročení teploty o 25 °C nad nastavenou hodnotu, kontrolka horkého povrchu
  • Ploténka Kera-Disk® z hliníkové slitiny pro rychlý ohřev, keramický povrch zaručuje chemickou a mechanickou odolnost
  • Samostatný ON/OFF spínač topení svítící při zapnutém topení, zabraňuje neúmyslnému zapnutí ohřevu
  • Hermeticky uzavřené pouzdro přístroje pro ochranu elektronických částí před agresivními výpary a kapalinami