Magnetické silikagelové kuličky pro izolaci biotin-vázajících biomolekul

  • Pro čištění proteinů a peptidů, nukleových kyselin, protilátek aj. a pro pozitivní či negativní selekci buněk
  • Vhodné pro široké spektrum pufrů a médií
  • Vynikající vazebná kapacita 3-7 nmol/mg
  • Magnetické vlastnosti umožňují snadné a rychlé promytí vzorku za cca 10 minut
  • Kuličky jsou kompatibilní s downstreamovými aplikacemi jako je sekvenování a in vitro transkripce
  • Pro okamžité použití