Chemicky inertní miska s vysokou teplotní odolností