C.I.51050, Celestine blue
Vodný roztok celestinové modři hemalum k acidorezistentnímu barvení jader

CAS: 1562-90-9 Vzorec: C17H18ClN3O4

  • Nahrazuje Weigertův železný hematoxylinový roztok (R.9192.1) např. během trichromového barvení