NBP, TamiSolve™ NxG
Dipolární aprotické rozpouštědlo vhodné jako alternativa k NMP, NEP, DMSO.

CAS: 3470-98-2 Vzorec: C8H15NO