dekan-1-sulfonan sodný, sodná sůl dekan-1-sulfonové kyseliny

CAS: 13419-61-9 Vzorec: C1₀H21NaO3S