NANOMATERIÁLY

Nanočástice vhodné pro řadu aplikací ve formě hydrofilního prášku, ze kterého lze snadno připravit vodnou suspenzi

OXID ZINEČNATÝ, NANO 25 nm ROTI®nanoMETIC

Zinc oxide

CAS: 1314-13-2 Vzorec: ZnO

Technické parametry

Molekulová hmotnost 81,37
Hustota ~5,61 g·cm-3
Teplota taní 1975 °C
Bezp. věty (GHS) H400-H410

Objednávková tabulka

 • Čistota: ROTI®nanoMETIC min 99,5 %
  • Velikost částic: ~25 nm
   • Balení: 10 g
    Dostupnost do týdne
    Katalogové číslo R.8278.1
    Dokumenty
    Počet kusů
    Cena bez DPH 1 572,00 Kč
    Vaše cena
   • Balení: 50 g
    Dostupnost do týdne
    Katalogové číslo R.8278.2
    Dokumenty
    Počet kusů
    Cena bez DPH 6 140,00 Kč
    Vaše cena
   • Balení: 100 g
    Dostupnost do týdne
    Katalogové číslo R.8278.3
    Dokumenty
    Počet kusů
    Cena bez DPH 11 310,00 Kč
    Vaše cena
Čistota Velikost částic Balení Dostupnost Katalogové číslo Dokumenty Cena bez DPH
ROTI®nanoMETIC
min 99,5 %
~25 nm 10 g do týdne R.8278.1 1 572,00 Kč
ROTI®nanoMETIC
min 99,5 %
~25 nm 50 g do týdne R.8278.2 6 140,00 Kč
ROTI®nanoMETIC
min 99,5 %
~25 nm 100 g do týdne R.8278.3 11 310,00 Kč

OXID MĚĎNATÝ, NANO 25-45 nm ROTI®nanoMETIC

Copper(II) oxide

CAS: 1317-38-0 Vzorec: CuO

Technické parametry

Molekulová hmotnost 79,55
Hustota 6,315 g·cm-3
Specifický povrch (BET) 30-55 m2/g
Teplota taní 1 326 °C
Bezp. věty (GHS) H400-H410-H302

Objednávková tabulka

 • Čistota: min 99 % ROTI®nanoMETIC
  • Velikost částic: 25-45 nm
   • Balení: 10 g
    Dostupnost 3 až 4 týdny
    Katalogové číslo R.8251.1
    Dokumenty
    Počet kusů
    Cena bez DPH 520,00 Kč
    Akční ceny 30 let P-LAB
    942,00 Kč
   • Balení: 50 g
    Dostupnost do týdne
    Katalogové číslo R.8251.2
    Dokumenty
    Počet kusů
    Cena bez DPH 2 000,00 Kč
    Akční ceny 30 let P-LAB
    3 871,00 Kč
   • Balení: 100 g
    Dostupnost 3 až 4 týdny
    Katalogové číslo R.8251.3
    Dokumenty
    Počet kusů
    Cena bez DPH 6 580,00 Kč
    Vaše cena
Čistota Velikost částic Balení Dostupnost Katalogové číslo Dokumenty Cena bez DPH
min 99 %
ROTI®nanoMETIC
25-45 nm 10 g 3 až 4 týdny R.8251.1 520,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB
942,00 Kč
min 99 %
ROTI®nanoMETIC
25-45 nm 50 g do týdne R.8251.2 2 000,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB
3 871,00 Kč
min 99 %
ROTI®nanoMETIC
25-45 nm 100 g 3 až 4 týdny R.8251.3 6 580,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB

MĚĎ, NANO 100 nm ROTI®nanoMETIC

Copper

CAS: 7440-50-8 Vzorec: Cu

Technické parametry

Molekulová hmotnost 63,54
Hustota 8,96 g·cm-3
Specifický povrch (BET) <10 m2/g
Teplota taní 1 083 °C
Bod varu 2 567 °C

Objednávková tabulka

 • Čistota: min 99 % ROTI®nanoMETIC
  • Velikost částic: <100 nm
   • Balení: 5 g
    Dostupnost do týdne
    Katalogové číslo R.8279.1
    Dokumenty
    Počet kusů
    Cena bez DPH 720,00 Kč
    Akční ceny 30 let P-LAB
    1 414,00 Kč
   • Balení: 25 g
    Dostupnost do týdne
    Katalogové číslo R.8279.2
    Dokumenty
    Počet kusů
    Cena bez DPH 2 900,00 Kč
    Akční ceny 30 let P-LAB
    5 640,00 Kč
   • Balení: 100 g
    Dostupnost do týdne
    Katalogové číslo R.8279.3
    Dokumenty
    Počet kusů
    Cena bez DPH 11 600,00 Kč
    Akční ceny 30 let P-LAB
    20 440,00 Kč
Čistota Velikost částic Balení Dostupnost Katalogové číslo Dokumenty Cena bez DPH
min 99 %
ROTI®nanoMETIC
<100 nm 5 g do týdne R.8279.1 720,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB
1 414,00 Kč
min 99 %
ROTI®nanoMETIC
<100 nm 25 g do týdne R.8279.2 2 900,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB
5 640,00 Kč
min 99 %
ROTI®nanoMETIC
<100 nm 100 g do týdne R.8279.3 11 600,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB
20 440,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB

OKTADECYLFOSFONOVÁ KYSELINA

Octadecylphosphonic acid, n-Octadecylphosphonic acid, ODPA

CAS: 4724-47-4 Vzorec: C18H39O3P

 • Pro produkci a modifikaci nanočástic

Technické parametry

Molekulová hmotnost 334,47
Teplota taní 95-100 °C
Teplota uchovávání +4 °C

Objednávková tabulka

 • Čistota: pro nano
  • Balení: 1 g
   Dostupnost do týdne
   Katalogové číslo R.8468.1
   Dokumenty
   Počet kusů
   Cena bez DPH 610,00 Kč
   Akční ceny 30 let P-LAB
   1 244,00 Kč
  • Balení: 5 g
   Dostupnost do týdne
   Katalogové číslo R.8468.2
   Dokumenty
   Počet kusů
   Cena bez DPH 2 200,00 Kč
   Akční ceny 30 let P-LAB
   4 501,00 Kč
Čistota Balení Dostupnost Katalogové číslo Dokumenty Cena bez DPH
pro nano 1 g do týdne R.8468.1 610,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB
1 244,00 Kč
pro nano 5 g do týdne R.8468.2 2 200,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB
4 501,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB

OXID ZIRKONIČITÝ, NANO 3 nm ROTI®nanoMETIC

Zirconium(IV) oxide

CAS: 1314-23-4 Vzorec: ZrO2

 • Pro produkci a modifikaci nanočástic

Technické parametry

Velikost částic 3 nm

Objednávková tabulka

 • Specifikace: pro nano, hydrofilní
  • Tvoří koloidní roztok: ve vodě, <500 mg/ml
   • Stabilizován: kyselinou dusičnou
    • Bezp. věty (GHS): H314
     • Balení: 1 g
      Dostupnost do týdne
      Katalogové číslo R.2097.1
      Počet kusů
      Cena bez DPH 880,00 Kč
      Akční ceny 30 let P-LAB
      1 288,00 Kč
     • Balení: 5 g
      Dostupnost do týdne
      Katalogové číslo R.2097.2
      Počet kusů
      Cena bez DPH 3 600,00 Kč
      Akční ceny 30 let P-LAB
      5 370,00 Kč
 • Specifikace: pro nano, hydrofóbní
  • Tvoří koloidní roztok: v 2-butanolu a v epoxidech
   • Stabilizován: kyselinou benzoovou
    • Bezp. věty (GHS): H315-H318-H372
     • Balení: 1 g
      Dostupnost do týdne
      Katalogové číslo R.1776.1
      Počet kusů
      Cena bez DPH 1 020,00 Kč
      Akční ceny 30 let P-LAB
      1 528,00 Kč
     • Balení: 5 g
      Dostupnost do týdne
      Katalogové číslo R.1776.2
      Počet kusů
      Cena bez DPH 4 300,00 Kč
      Akční ceny 30 let P-LAB
      6 280,00 Kč
Specifikace Tvoří koloidní roztok Stabilizován Bezp. věty (GHS) Balení Dostupnost Katalogové číslo Cena bez DPH
pro nano, hydrofilní ve vodě, <500 mg/ml kyselinou dusičnou H314 1 g do týdne R.2097.1 880,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB
1 288,00 Kč
pro nano, hydrofilní ve vodě, <500 mg/ml kyselinou dusičnou H314 5 g do týdne R.2097.2 3 600,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB
5 370,00 Kč
pro nano, hydrofóbní v 2-butanolu a v epoxidech kyselinou benzoovou H315-H318-H372 1 g do týdne R.1776.1 1 020,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB
1 528,00 Kč
pro nano, hydrofóbní v 2-butanolu a v epoxidech kyselinou benzoovou H315-H318-H372 5 g do týdne R.1776.2 4 300,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB
6 280,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB

HEXADECYLFOSFONOVÁ KYSELINA

Hexadecylphosphonic acid, n-Hexadecylphosphonicacid, HDPA

CAS: 4721-17-9 Vzorec: C16H35O3P

 • Pro produkci a modifikaci nanočástic

Technické parametry

Molekulová hmotnost 306,42
Teplota taní 88-93 °C
Teplota uchovávání +4 °C

Objednávková tabulka

 • Čistota: pro nano
  • Balení: 1 g
   Dostupnost do týdne
   Katalogové číslo R.8466.1
   Počet kusů
   Cena bez DPH 820,00 Kč
   Akční ceny 30 let P-LAB
   1 213,00 Kč
  • Balení: 5 g
   Dostupnost 3 až 4 týdny
   Katalogové číslo R.8466.2
   Počet kusů
   Cena bez DPH 3 050,00 Kč
   Akční ceny 30 let P-LAB
   4 520,00 Kč
Čistota Balení Dostupnost Katalogové číslo Cena bez DPH
pro nano 1 g do týdne R.8466.1 820,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB
1 213,00 Kč
pro nano 5 g 3 až 4 týdny R.8466.2 3 050,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB
4 520,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB

OXID TITANIČITÝ, NANO 4-8 nm ROTI®nanoMETIC

Titanium(IV) oxide, Titanium dioxide

CAS: 1317-70-0 Vzorec: TiO2

Technické parametry

Molekulová hmotnost 79,90
Hustota 3,9 g·cm-3
Specifický povrch (BET) ~140 m2/g
Teplota taní 1 843 °C

Objednávková tabulka

 • Čistota: ROTI®nanoMETIC min 99,9 %
  • Velikost částic: 4-8 nm
   • Balení: 10 g
    Dostupnost do týdne
    Katalogové číslo R.8254.1
    Dokumenty
    Počet kusů
    Cena bez DPH 1 230,00 Kč
    Akční ceny 30 let P-LAB
    1 859,00 Kč
   • Balení: 50 g
    Dostupnost do týdne
    Katalogové číslo R.8254.2
    Dokumenty
    Počet kusů
    Cena bez DPH 5 770,00 Kč
    Akční ceny 30 let P-LAB
    7 530,00 Kč
Čistota Velikost částic Balení Dostupnost Katalogové číslo Dokumenty Cena bez DPH
ROTI®nanoMETIC
min 99,9 %
4-8 nm 10 g do týdne R.8254.1 1 230,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB
1 859,00 Kč
ROTI®nanoMETIC
min 99,9 %
4-8 nm 50 g do týdne R.8254.2 5 770,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB
7 530,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB

OXID HLINITÝ, NANO 40 nm ROTI®nanoMETIC

Aluminium oxide

CAS: 1344-28-1 Vzorec: Al2O3

Technické parametry

Molekulová hmotnost 101,94
Hustota 3,97 g·cm-3
Specifický povrch (BET) min 40 m2/g
Teplota taní 2 045 °C
Bod varu 2 980 °C

Objednávková tabulka

 • Čistota: min 99,9 % ROTI®nanoMETIC
  • Velikost částic: ~40 nm
   • Balení: 10 g
    Dostupnost do týdne
    Katalogové číslo R.8250.1
    Dokumenty
    Počet kusů
    Cena bez DPH 540,00 Kč
    Akční ceny 30 let P-LAB
    784,00 Kč
   • Balení: 50 g
    Dostupnost do týdne
    Katalogové číslo R.8250.2
    Dokumenty
    Počet kusů
    Cena bez DPH 2 020,00 Kč
    Akční ceny 30 let P-LAB
    3 084,00 Kč
   • Balení: 100 g
    Dostupnost do týdne
    Katalogové číslo R.8250.3
    Dokumenty
    Počet kusů
    Cena bez DPH 3 300,00 Kč
    Akční ceny 30 let P-LAB
    5 320,00 Kč
Čistota Velikost částic Balení Dostupnost Katalogové číslo Dokumenty Cena bez DPH
min 99,9 %
ROTI®nanoMETIC
~40 nm 10 g do týdne R.8250.1 540,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB
784,00 Kč
min 99,9 %
ROTI®nanoMETIC
~40 nm 50 g do týdne R.8250.2 2 020,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB
3 084,00 Kč
min 99,9 %
ROTI®nanoMETIC
~40 nm 100 g do týdne R.8250.3 3 300,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB
5 320,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB

TETRADECYLFOSFONOVÁ KYSELINA

Tetradecylphosphonic acid, TDPA

CAS: 4671-75-4 Vzorec: C14H31O3P

 • Pro produkci a modifikaci nanočástic

Technické parametry

Molekulová hmotnost 278,37
Teplota taní 80-85 °C
Teplota uchovávání +4 °C

Objednávková tabulka

 • Čistota: pro nano
  • Balení: 1 g
   Dostupnost do týdne
   Katalogové číslo R.8465.1
   Počet kusů
   Cena bez DPH 613,00 Kč
   Akční ceny 30 let P-LAB
   1 257,00 Kč
  • Balení: 5 g
   Dostupnost do týdne
   Katalogové číslo R.8465.2
   Počet kusů
   Cena bez DPH 2 190,00 Kč
   Akční ceny 30 let P-LAB
   4 520,00 Kč
Čistota Balení Dostupnost Katalogové číslo Cena bez DPH
pro nano 1 g do týdne R.8465.1 613,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB
1 257,00 Kč
pro nano 5 g do týdne R.8465.2 2 190,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB
4 520,00 Kč
Akční ceny 30 let P-LAB
Zobrazit varianty a příslušenství