Bakteriostatické antibiotikum, inhibitor HSP90

CAS: 1476-53-5 Vzorec: C31H35N2NaO11

  • Redukuje růst gram-pozitivních bakterií inhibicí iniciace DNA-syntézy skrze navázání na ATP-vazebná místa gyrázy a topoizomerázy
  • Dále interaguje s C-terminálním ATP vazebným místem Heat Shock Proteinu 90, čímž ovlivňuje jeho chaperonovou aktivitu
  • Vhodný jako doplněk mikrobiologických živných médií