Pro ruční odsátí supernatantu z mikrozkumavek, misek, lahviček a mikrodestiček bez použití vývěvy

  • Jednokanálový a osmikanálový nástavec
  • Pro odsávání lze použít špičky pro pipety, skleněné mikropipety a Pasteurovy pipety
  • Bezpečné odsátí do uzavřeného prostoru láhve
  • Ovládání odsávání v držáku odsávacího nástavce
  • Ventilový blok odsávače pro našroubování na láhev s hrdlem GL 45