Pipeta vyfouknutá z jednoho kusu s orientační stupnicí

  • Typy 1 až 3 se zúženým koncem, typy 4 a 5 s kapilárním koncem
  • Hromadné balení nesterilních pipet, sterilní pipety balené jednotlivě