24 a 48jamková bílá 0,2ml destička pro PCR reakci s malým počtem vzorků

  • Pro kvantitativní PCR v reálném čase
  • Poskytují prokazatelně lepší výsledky při fluorescenční analýze
  • Dokonale hladký povrch, bez RNáz, DNáz a DNA