Manuální pipeta pro ředění v poměru 1:10 používající plastové kapiláry

  • Dva fixně nakalibrované objemy s možností individuální rekalibrace
  • Při nasátí 1,1 ml vzorku dávkuje ve dvou samostatných krocích 1,0 a 0,1 ml
  • Plně autoklávovatelné v sestaveném stavu, bez nutnosti rekalibrace
  • Nastavitelná poloha vyhazovače plastových kapilár
  • Polyethylenový filtr brání kontaminaci vnitřních částí pipety