Nesterilní hydrofilní polykarbonátové membrány pro filtraci vodných roztoků a stanovení AOX

  • Membrány se slabou vazbou proteinů a malou odolností vůči organickým rozpouštědlům
  • Filtry pro záchyt buněk ve vodných roztocích, mikrobiologické analýzy a stanovení halogenovaných organických sloučenin