Roztok k okamžitému použití pro rychlou a bezpečnou dekontaminaci povrchů od DNA

  • Ochrana před falešně pozitivními výsledky PCR analýz
  • Slouží k dekontaminaci povrchů, laboratorních přístrojů (pipet, thermocyclerů) i pomůcek (reakčních zkumavek, aj.)