Roztok k okamžitému použití pro rychlou a bezpečnou dekontaminaci povrchů od nukleových kyselin

  • Neagresivní roztok pro použití na laboratorní stoly, přístroje, sklo a plastik
  • Zabrání interferenci cizí DNA a RNA při sekvenování, reverzní transkripci a PCR analýzách