Netoxický roztok pro odstranění kontaminace nukleovými kyselinami z povrchů

  • Jemný roztok vyvinutý speciálně jako netoxická varianta prostředku ROTI® Nucleic Acid-free (I866921)
  • Přípravek rychle eliminuje možné kontaminace nukleovými kyselinami z povrchů (gDNA, amplikony, plazmidy, RNA)
  • Vhodný pro použití na širokou škálu povrchů (sklo, keramika, plast, guma, ocel a vzácné kovy, s výjimkou lehkých a neželezných kovů)
  • Ideální pro dekontaminaci laboratorních stolů, termobloků, termocyklerů, pipet i reakčních zkumavek