5',5''-Dibromo-kresolsulfonftalein, sodná sůl

CAS: 62625-30-3 Vzorec: C21H15Br2NaO5S