Chirální stavební blok pro organickou syntézu

CAS: 127852-28-2 Vzorec: C1₀H8F6O