Sterilní kit pro přípravu kompetentních buněk E. coli

  • Umožňuje jednoduchý, efektivní a rychlý postup ve třech krocích
  • Kompetentní buňky lze použít přímo pro transformaci, nebo zamrazit
  • Jedna souprava stačí na přípravu kompetentních buněk E. coli pro 500 transformací
  • Transformační účinnost je 5 x 105 až 1 x 106 kolonií na μg DNA