Pro kvantifikaci proteinů podle Bradforda, pro extrémně malé množství bílkovin

  • Dvojité měření vzorku (OD450 / OD590)
  • Dokonalá linearita měření výsledků
  • Citlivost: až 200 ng
  • Široký funkční rozsah 200 ng až 25 μg
  • Dostatečný pro více než 200 makroanalýz (1 ml kyvetou) nebo více než 900 testů při použití mikrotitračních destiček
  • 5x koncentrovaný