Pro kvantifikaci proteinů podle Bradforda

  • 1 měření na vzorek (OD595)
  • Citlivost na 2 μg
  • Funkční rozsah: 2-100 μg
  • Reprodukovatelný
  • Dostatečný pro více než 200 makroanalýz (1 ml kyvetou) nebo více než 900 testů při použití mikrotitračních destiček
  • 5x koncentrovaný