Extra pevné a hladké nepudrované latexové jednorázové vyšetřovací rukavice

  • Pravolevé rukavice bez pudru se zdrsněnými konečky prstů
  • Odolné proti chemikáliím a krevních patogenů
  • Jsou klasifikovány jako ochranné rukavice (kategorie III) podle směrnice pro OOP 89/686/EHS a podle EN 420
  • Zakončené srolovaným lemem
  • Obsahují přírodní latex, který může vyvolat alergické reakce
  • Vhodné pro styk s potravinami
  • Vyžádejte si vzorek rukavic zdarma!