SARTORIUS

Laboratorní váhy, přístroje pro analýzu a kontrolu kvality, purifikaci vody, dávkování kapalin, mikrobiologii a filtraci: vzorkovače vzduchu, pomůcky pro kultivaci médií, analyzátory vlhkosti, konduktometry, pH metry, inkubátory, třepačky.

Sartorius AG je výrobce laboratorních vah, přístrojů pro analýzu a kontrolu kvality, purifikaci vody, dávkování kapalin, mikrobiologii a filtraci. Historie společnosti sahá až do roku 1870, kdy Florenz Sartorius začal vyrábět první krátko-ramenné analytické váhy. V roce 1955 společnost uvedla na trh první mikrováhu pro vážení při běžných okolních podmínkách.


Laboratorní přístroje pro vážení (laboratorní váhy, váhy pro míchání barev, OEM závaží, hmotnostní a objemové komparátory, software a příslušenství), analýzy a kontroly kvality (vzorkovače vzduchu, uzavřené systémy pro testy sterility, filtrační soupravy a zařízení, pomůcky pro kultivaci médií, analyzátory vlhkosti, ph metry a konduktometry), purifikaci vody, dávkování kapalin (pipety, špičky), mikrobiologii (bioreaktory, fermentory, třepačky, inkubátory, homogenizátory, centrifugy), filtraci a purifikaci (membránové filtrační papíry a filtry ze skelných mikrovláken, patrony, ultrafiltrační zařízení a membrány, koncentrátory, pomůcky pro chromatografii, purifikační sety, testovací membrány laterálního proudění, „immuno“ stripy, OEM membrány, savé membrány).