SCHUETT-BIOTEC

Laboratorní vybavení a spotřební materiál pro biotechnologii, mikrobiologii a molekulární biologii: anaerostaty, bunsenovy laboratorní kahany, plamenné sterilizátory, sterilizátory inokulačních kliček, počítadla.

Schuett-biotec GmbH je německý výrobce laboratorního vybavení a spotřebního materiálu pro biotechnologii, mikrobiologii a molekulární biologii. 


Portfolio produktů zahrnuje: anaerostaty, bunsenovy laboratorní kahany, plamenné sterilizátory, sterilizátory inokulačních kliček a inokulační kličky, počítadla kolonií, hliníkové nádoby a toulce na pipety, pneumatický otvírač vajec, kyvety, hliníkové uzávěry pro laboratorní baňky, hliníkové misky do infračervených pecí, kultivační nádoby a zkumavky, kryoboxy a nádoby, homogenizátory, inkubátory s otočným zařízením pro baňky, mikroskopy, nástroje pro ruční přenášení kolonií na destičky, otáčecí podložky pod Petriho misky, multi vortexy a další.