Univerzální UV/VIS spektrofotometr řady 73 s naprogramovanými metodami pro "life science" analýzu

 • Měření buněčné hustoty
 • Naprogramované metody pro analýzu DNA, RNA a bílkovin
 • Použití TrayCell kyvety umožňuje měřit ultramikro objemy (0,7 až 5 μl) vzorků
 • TrayCell kyvetu lze použít ve standardně dodávaném držáku kyvet 10x10 mm
 • Skenování v celém UV/VIS rozsahu 198 až 1 000 nm
 • Kinetika, automatická kalibrační křivka pro 1 až 6 standardů, paměť pro 312 metod
 • Volitelné jednotky při koncentračním měření
 • Současné měření až při 4 vlnových délkách s výpočty poměrů a s různými faktory pro výpočet koncentrace
 • Snadno vyměnitelné moduly držáků kyvet umožňují použití standardního příslušenství spektrofotometrů řady 73
 • Velký grafický LCD displej ve víku kyvetového prostoru
 • Možnost zabudování termocitlivé tiskárny
 • Záruka 3 roky i na xenonovou lampu
 • Metody a výsledky lze ukládat na USB, odpovídá GLP