Inertní filtr zabraňuje vzájemné kontaminaci pipetovaných vzorků aerosolem

  • Špičky v krabičkách sterilizovány gama zářením
  • Sterilní nepyrogenní špičky s garantovanou čistotou bez RNáz, DNáz, pyrogenů, ATP, detekovatelné lidské DNA a proteázy