Pro hadice a hadičky různých průměrů

  • Vhodná také pro potravinářské účely, vyhovuje normám CE/1935/2004 a CE/10/2011