Sprcha pro našroubování na vodovodní kohoutek - US patent

  • Proud vody se aktivuje jednoduše stisknutím tlačítka, obě ruce zůstávají volné
  • Hlavu sprchy lze naklonit pod libovolným úhlem a po našroubování lze sprchou otáčet
  • Sprchu lze našroubovat i na obtížně dostupné kohoutky a nastavit proud vody potřebným směrem
  • Po vypnutí se sprcha automaticky přepne do normálního vodovodního režimu