Testy pro detekci Listerií, Salmonel a koliformních bakterií

  • Jednoduchá a levná metoda monitoringu patogenů na povrchu výrobních zařízení a v prostředí potravinářských výrob
  • Stejný systém pro detekci všech tří nejdůležitějších skupin patogenů
  • Rychlá metoda nevyžadující předchozí pomnožení vzorku
  • Zvlhčené stěrové tampony neutralizují zbytky běžně používaných čisticích prostředků a zlepšují sběr bakterií ze suchého povrchu
  • Testy nevyžadují žádné speciální vybavení mikrobiologické laboratoře, pro kultivaci stačí malý termostat
  • Změna barvy specifického selektivního chromogenního média indikuje růst odpovídajících patogenních bakterií, při vyšší kontaminaci je změna rychlejší
  • Detekční média a univerzální stěrové tampony jsou baleny samostatně pro maximální flexibilitu použití
  • Pomnožené bakterie z pozitivního nálezu lze použít na konfirmaci a podrobný mikrobiologický rozbor
  • Metoda vyhovuje požadavkům ISO 18395:2004 (Mikrobiologie potravin a krmiv – techniky vzorkování z povrchů) a splňuje nároky USDA, FSIS a BAM
  • Monitoring patogenů a hygieny "Path-Chek" testy může vytvořit základ systému Správné výrobní praxe (GMP) a nedílnou součást kvalitního HACCP systému