Teploměr pro obecné použití v rozsahu -80 až +200 °C

  • Teploměry bez rtuti s červenou organickou náplní
  • Se stupnicí leptanou na povrchu kapiláry