Roztok připravený k detekci purinových alkaloidů - kafeinu, theobrominu, theofylinu
Roztok kyseliny vinné, jódu a chloridu zeležitého v acetonu.