Kompaktní mikroprocesorem řízená třepačka s programovatelným pohybem

  • Robustní konstrukce zaručující dlouholetou bezproblémovou funkci
  • Možnost použití v lednici i termostatu
  • Programovaní a sledování průběhu na dvouřádkovém LCD displeji
  • Jednotlivé kroky mohou být prováděny kontinuálně nebo přesně časovány
  • Promíchání vzorků s malými částicemi rychlými pohyby při krátkodobém vibračním mixování
  • Promíchání vzorků se středními částicemi středně rychlým pohybem při reciproké rotaci v úhlu 1° až 360°
  • Promíchání vzorků s velkými částicemi pomalým pohybem při orbitálním 3D pohybu
  • Dokonalé a reprodukovatelné promíchání jakýchkoliv vzorků kombinací různých pohybů