Stolní LED densitometr DEN-1 a DEN-1B pro měření turbidity buněčných suspenzí

  • Vhodné zejména pro stanovení koncentrace buněk (bakteriálních či kvasinkových) ve fermentačním procesu, detekci citlivosti mikroorganismů na antibiotika, identifikaci mikroorganismů s různými testovacími systémy a měření optické hustoty při pevné vlnové délce
  • Přístroje jsou konstruovány a kalibrovány pro měření zákalu v rozsahu 0,5 až 4,0 McFarlandových jednotek (DEN-1) a 0,0 až> 7,5 McFarlandových jednotek (DEN-1B) s 3% odchylkou, k dispozici i širší rozsah měření (až 15,00 jednotek McFarland, s větší standardní odchylkou)